Điều khoản bán hàng

Điều khoản bán hàng

Xin Thông Báo thông báo với quý khách hàng các điều khoản bán hàng như sau:

Ngay khi quý khách thực hiện đặt hàng (Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua các phương tiện liên lạc) và chấp nhận đơn hàng, nghĩa là quý khách đã chấp nhận và cam kết tuân thủ các điều khoản được nêu dưới đây:

 

I. Điều kiện mua bán

Chúng tôi có quyền không cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho các đối tượng:

  •  Không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
  •  Trẻ em dưới 6 tuổi
  • Cá nhân, tập thể từng có hành vi phá hoại, gây thiệt hại đến tài sản và uy tín của 123in
  • Và các đối tượng khác bị hạn chế giao dịch của pháp luật

 

II. Quy trình mua bán chung

  1. Đặt hàng: quý khách đặt hàng qua tất cả các kênh tương tác khách hàng của 123in
  2. Xác nhận đơn hàng
  3. Hai bên thỏa thuận đơn hàng
  4. Kiểm tra chất lượng bài in, chỉnh sửa (nếu cần) đáp ứng kĩ thuật in ấn
  5. Thực hiện in ấn, thành phẩm, đóng gói
  6. Giao hàng, thanh toán.